Details for a source

Sources > Source
title Analys av den svenska marknaden för energitjänster
document number ER 2011:06
release year 2011
release number Dnr 00-10-6567, RB Uppdrag 13
link https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=2536
place 2.2 Begreppet energitjänst
posted/latest change 2012-03-15
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Energimyndigheten