Details for a source

Sources > Source
title Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2011:860
release year 2011
link http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2011:860
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2012-03-09
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Justitiedepartementet