Details for a source

Sources > Source
title Lag (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2011:914
release year 2011
link http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2011914-om-konsumentskydd-vid-avtal-om_sfs-2011-914
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2012-03-09
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Justitiedepartementet L1