Details for a source

Sources > Source
title Ordlista
superior title Projektering av inredning. Inredningsarkitekternas tekniska forum, ITF
document number Delprojekt 3
release year 2008
release number 2
place s. 93–107
background Ordlistan avser att täcka den terminologi som används inom inredningsprojekt. Tonvikten har lagts vid projektdokument samt typer och delar av inredningar. Därutöver definieras vissa allmännare begrepp som är nödvändiga för tolkning av definitioner.
posted/latest change 2009-03-14
number of terminological entries 187
 
publisher
organisation AB Svensk Byggtjänst
former publisher
organisation SIR Tekniskt utskott