Details for a source

Sources > Source
title Skatteförfarandelag (2011:1244)
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2011:1244
release year 2011
link http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:1244
place 3 kap. Definitioner och förklaringar
posted/latest change 2012-03-09
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Finansdepartementet