Details for a source

Sources > Source
title Bokföringsnämndens vägledning: Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut
release year 2010
link http://www.bfn.se/redovisning/VAG/VL10-1-K1ideella.pdf
place Kapitel 2 – Definitioner
posted/latest change 2012-03-05
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Bokföringsnämnden