Details for a source

Sources > Source
title Bokföringsnämndens allmänna råd om gränsvärden
superior title Excerpter ur Bokföringsnämndens allmänna råd
document number BFNAR 2006:11 (Konsoliderad version)
release year 2007
link http://www.bfn.se/redovisning/RAD/bfnar06-11-kons2.pdf
posted/latest change 2012-03-05
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Bokföringsnämnden