Details for a source

Sources > Source
title Bokföringsnämndens allmänna råd om hur medelantalet anställda m.m. skall redovisas i ideella föreningar och registrerade trossamfund
superior title Excerpter ur Bokföringsnämndens författningssamling
document number BFNAR 2002:9
release year 2002
link http://www.bfn.se/redovisning/rad/bfnar02-9-kons1.pdf
posted/latest change 2012-03-05
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Bokföringsnämnden