Details for a source

Sources > Source
title Definition av termer i anmälningsformuläret
link http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/blanketter/anvisningar/definitioner_anmalningsformularet.pdf URL-datum 2012-02-22
background Engelska termerna hämtade från http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/blanketter/anvisningar/Definition%20of%20terms%20in%20the%20notification%20form.pdf (engelska)
posted/latest change 2012-02-23
number of terminological entries 9
 
publisher
organisation Läkemedelsverket