Details for a source

Sources > Source
title Ordlista (med tvingande definitioner)
shorter title Ordlista
superior title Villkor för lotter och slumptalsgeneratorer
release year 2004
release number Version: 1.01
link http://www.lotteriinsp.se/PageFiles/laddahem/Regelverk/Villkor%20f%C3%B6r%20lotter%20och%20slumptalsgeneratorer.pdf
place s. 31–33
secretariat comment Engelska termer från Conditions for lottery
posted/latest change 2012-02-20
number of terminological entries 27
 
publisher
organisation Lotteriinspektionen