Details for a source

Sources > Source
title Kemiska vapen – hot, verkan och skydd
document number FOI orienterar, nummer 2, 2002
release year 2002
place Ordlista, s. 85–87
posted/latest change 2012-02-03
number of terminological entries 43
 
publisher
organisation FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut