Details for a source

Sources > Source
title Livsmedelsverkets föreskrifter om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel
superior title Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
document number LIVSFS 2011:12
release year 2011
link http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2011/2011_12_extraktionsmedel.pdf
posted/latest change 2012-02-03
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Livsmedelsverket