Details for a source

Sources > Source
title Svensk-engelsk ordlista
release year 2005
link http://www.jordbruksverket.se/svenskengelskordlista.4.207049b811dd8a513dc80002594.html
background Termlistan har tagits fram i första hand för internt bruk, men den kan förhoppningsvis vara användbar också för andra. Observera att de översättningar som presenteras här oftast är förslag eller rekommendationer. Tänk också på att termerna presenteras utan något sammanhang: det är inte självklart att en term som fungerar fint i en text om veterinära frågor kan användas i en text om intervention.
posted/latest change 2011-10-13
number of terminological entries 1327
 
publisher
organisation Jordbruksverket, Enheten för handel och marknad