Details for a source

Sources > Source
title Att köpa tjänster och surfa med mobiltelefon – beskrivning av marknaden och råd till konsumenter
shorter title Att köpa tjänster och surfa med mobiltelefon
document number PTS-ER-2010:8
release year 2010
release number 10-2270
link http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2010/rapport-tjanser-surfa-mobiltelefon-pts-er-2010-8.pdf
place Bilaga 1 Förklaringar till använda begrepp och förkortningar, s. 60–61
posted/latest change 2011-10-05
number of terminological entries 10
 
publisher
organisation Post- och telestyrelsen
writer Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg