Details for a source

Sources > Source
title Ordlista
superior title Till dig som utsatts för brott
release year 2011
link http://www.brottsoffermyndigheten.se/utsatt-for-brott/ordlista
secretariat comment Den svenska webbordlistan innehåller fler termer och definitioner är motsvarande ordlista i ”Till dig som utsatts för brott”. Uppgifterna på andra språk är hämtade från översättningarna av ”Till dig som utsatts för brott” som finns på Brottsoffermyndighetens webbplats, t.ex. http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=2396 för engelska.
posted/latest change 2011-09-08
number of terminological entries 29
 
publisher
organisation Brottsoffermyndigheten