Details for a source

Sources > Source
title Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten inom totalförsvaret
superior title Försvarsmakten försvarets högkvarteret författningssamling
document number FFS 2005:2
release year 2005
link http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/lagrum/gallande-ffs-1995-2011/ffs2005-2.pdf
posted/latest change 2011-08-16
number of terminological entries 12
 
publisher
organisation Försvarsmakten