Details for a source

Sources > Source
title Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten inom totalförsvaret
superior title Försvarsmakten försvarets högkvarteret författningssamling
document number FFS 2010:1
release year 2010
link http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/lagrum/gallande-ffs-1995-2011/ffs-2010.1-skydd-for-utrikes-och-sekretessklassificerade-uppgifter-och-handlingar.pdf
posted/latest change 2011-08-16
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Försvarsmakten