Details for a source

Sources > Source
title Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygtjänst och flygsäkerhet vid flygning med militära flygplan vid Saab Military Aircraft
superior title Försvarsmakten försvarets högkvarteret författningssamling
document number FFS 1993:41
release year 1993
link http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/lagrum/gallande-ffs-1978-1994/ffs1993-41.pdf
posted/latest change 2011-08-16
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Försvarsmakten