Details for a source

Sources > Source
title PTS insatser för ett tillgängligt informationssamhälle. PTS andra redovisning inom strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning
shorter title PTS insatser för ett tillgängligt informationssamhälle
document number PTS-ER-2009:23
release year 2009
release number 09-361
link http://www.pts.se/upload/Rapporter/Om-PTS/PTS%20insatser%20för%20ett%20tillgängligt%20informationssamhälle%20-%20PTS-ER-200923.pdf
place Förklaringar till använda begrepp och förkortningar
posted/latest change 2011-08-15
number of terminological entries 30
 
publisher
organisation Post- och telestyrelsen PTS
writer Malin Wahlquist