Details for a source

Sources > Source
title Vilka tjänster och nät omfattas av LEK? En vägledning
shorter title Vilka tjänster och nät omfattas av LEK?
document number PTS-ER-2009:12
release year 2009
release number 08-11530
link http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2009/ekomtjanster-2009-12.pdf
place 1.5 Beskrivning av begrepp som används i rapporten, s. 11
posted/latest change 2011-08-15
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Post- och telestyrelsen PTS
writer Rapporten är sammanställd av en projektgrupp ledd av Bo Martinsson. I arbetet har Per Bergstrand, Marcus Boklund, Dejan Jaksic, Camilla Philipson Watz, Roland Svahn och Cecilia Östrand deltagit.