Details for a source

Sources > Source
title Arbetsmiljöverkets föreskrifter om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
shorter title Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt
superior title Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
document number AFS 2005:5
release year 2005
link http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_5.pdf
place Ordlista
posted/latest change 2011-06-30
number of terminological entries 40
 
publisher
organisation Arbetsmiljöverket