Details for a source

Sources > Source
title Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2006:484
release year 2006
link http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2006:484
secretariat comment Engelsk information hämtad från ”Law on the duty of a franchisor to provide information”, http://www.unidroit.org/english/guides/2007franchising/country/sweden.htm.
posted/latest change 2011-05-03
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Justitiedepartementet L1