Details for a source

Sources > Source
title Miljöbalk (1998:808)
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1998:808
release year 1998
link http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:808
place 14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer, 2 §
secretariat comment Engelsk information hämtad från ”The Swedish Environmental Code”, http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/28/47/385ef12a.pdf.
posted/latest change 2011-05-03
number of terminological entries 6
 
publisher
organisation Miljödepartementet