Details for a source

Sources > Source
title Personuppgiftslag (1998:204)
shorter title Personuppgiftslag
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1998:204
release year 1998
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:204
place Bilaga
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.

Engelsk information hämtad från ”Personal Data Act”, http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/55/42/b451922d.pdf.

posted/latest change 2011-05-02
number of terminological entries 12
 
publisher
organisation Justitiedepartementet