Details for a source

Sources > Source
title Djurskyddslag (1988:534)
shorter title Djurskyddslag
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1988:534
release year 1988
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1988:534
place Bilaga
secretariat comment Engelsk information hämtad från ”The Animal Welfare Act”, http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/03/10/f07ee736.pdf.
posted/latest change 2011-05-02
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Jordbruksdepartementet