Details for a source

Sources > Source
title Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
shorter title Lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1989:41
release year 1989
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1989:41
place Bilaga
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.

Engelsk information hämtad från ”The Act (1989:41) on Financing of Radio and Televisionin the service of the public”, http://www.radiotjanst.se/Documents/Lagar_och_regler/TV_Licence_Act.pdf.

posted/latest change 2011-05-02
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Kulturdepartementet