Details for a source

Sources > Source
title Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott
superior title Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
document number LIVSFS 2007:3 (H 165)
release year 2007
link http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2007/LIVSFS%202007_3_andring%20av%20_2003_9_kosttillskott.pdf
posted/latest change 2011-04-08
number of terminological entries 2
 
publisher
organisation Livsmedelsverket