Details for a source

Sources > Source
title Handbok Registerkarta
document number LMV-RAPPORT 2004:6; FDR02:01
release year 2009
release number 1.3
link http://www.lantmateriet.se/upload/filer/fastigheter/fastighetsinformation/forvaltning_registerkartan/Handbok_Registerkarta.pdf
place 0.2 Begreppsförklaringar och förkortningar, s. 3–6
posted/latest change 2011-03-16
number of terminological entries 21
 
publisher
organisation Lantmäteriet
writer Maria Andersson