Details for a source

Sources > Source
title Kvalitetsbeskrivning för GSD-Vegetationsdata
release year 2009
release number 1.0
link http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/kartor_och_geografisk_info/GSD-Produktbeskrivningar/Kvalbeskr_vegdata.pdf
place Appendix 1: Förklaring av begrepp för tematisk noggrannhet, s. 18
posted/latest change 2011-03-16
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Lantmäteriet
writer Maria Andersson