Details for a source

Sources > Source
title Grundläggande begrepp och principer
superior title Handbok till mätningskungörelsen. Geodesi, Markering.
release year 1996
link https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/handbok-mat--och-kartfragor/gamla_hmk/hmk-geodesi_marker.pdf
place s. 5–8
posted/latest change 2011-03-16
number of terminological entries 30
 
publisher
organisation Lantmäteriet