Details for a source

Sources > Source
title Handbok till mätningskungörelsen. Digitalisering
release year 1998
link https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/handbok-mat--och-kartfragor/gamla_hmk/hmk-digital.pdf
place 1.2 Grundläggande termer och begrepp, s. 4–6
posted/latest change 2011-03-16
number of terminological entries 11
 
publisher
organisation Lantmäteriet