Details for a source

Sources > Source
title Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsatser
superior title Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
document number LIVSFS 2007:15 (H 32)
release year 2007
link http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2007/2007_15_Livsmedelstillsatser.pdf
posted/latest change 2011-03-16
number of terminological entries 30
 
publisher
organisation Livsmedelsverket