Details for a source

Sources > Source
title Utrikesförvaltning i världsklass. Slutbetänkande av Utrikesförvaltningsutredningen
shorter title Utrikesförvaltning i världsklass
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2011:21
release year 2011
link http://www.regeringen.se/contentassets/8ef536de15bc41fc9a464993b0493e71/sou-201121
place Begrepp och förkortningar, s. 13–20
posted/latest change 2011-03-16
number of terminological entries 23
 
publisher
organisation Kulturdepartementet