Details for a source

Sources > Source
title Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål
superior title Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
document number SLVFS 2000:15
release year 2000
release number H 377
link http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2000-2005/2000_15.pdf
posted/latest change 2011-03-15
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Livsmedelsverket