Details for a source

Sources > Source
title Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel
superior title Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
document number LIVSFS 2004:27
release year 2004
release number H 125
link http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2008/2004_27.pdf
posted/latest change 2011-03-15
number of terminological entries 7
 
publisher
organisation Livsmedelsverket