Details for a source

Sources > Source
title Terminologi Nutrition
release year 2016
release number Senast ändrad 2016
link http://www.drf.nu/wp-content/uploads/2015/11/Terminologi-2015-11-09_Dietist.pdf
secretariat comment Terminologicentrum TNC var med i ett tidigt skede av arbetet.
posted/latest change 2011-03-14
number of terminological entries 76
 
publisher
organisation DRF, Dietisternas Riksförbund