Details for a source

Sources > Source
title Möbelordlista : Förklaringar till material- och utförandebeteckningar som förekommer vid marknadsföring av möbler och inredningsenheter till konsumenter
shorter title Möbelordlista
document number Möbelinstitutets rapport nr 38
release year 1983
release number 1
background [Ur förordet:] Ordlistan har utarbetats på uppdrag av Konsumentverket och i samråd med Sveriges Möbelhandlares Centralförbund och Sveriges Möbelindustriförbund. Ordlistans innehåll begränsas till termer rörande material och konstruktion av möbler och inredningsenheter. Namn på möbeltyper, stilar, måttdefinitioner ingår inte.
posted/latest change 2011-03-14
number of terminological entries 276
 
publisher
organisation Montus förlag
former publisher
organisation Möbelinstitutet