Details for a source

Sources > Source
title ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten
shorter title ESV:s ordbok
document number 2011:9
release year 2011
release number Dnr: 29-34/2010
link http://www.esv.se/contentassets/102fef0999d94728919d9ce317c5b326/2011-9-uppdatering-2013-esv-ordbok-webb-lankar.pdf
background ESV:s ordbok behandlar i huvudsak termer och begrepp som är specifika för statsförvaltningen. I ordboken ingår följande fackområden: ekonomisk styrning, EU-revision, prognoser och information om statlig ekonomi samt informationssystemet Hermes. Ordboken har under hösten 2010 sammanställts av Jolanta Feliga, ESV, med stöd av Terminologicentrum TNC.
posted/latest change 2011-03-01
number of terminological entries 149
 
publisher
organisation Ekonomistyrningsverket