Details for a source

Sources > Source
title Betänkande av Organisationsutredningen mot dopning
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 2011:10
release year 2011
link http://www.regeringen.se/contentassets/a09291047de44f41a1f8d189859e0f00/antidopning-sverige---en-ny-vag-for-arbetet-mot-dopning-sou-201110
place Förkortningar och begrepp, s. 13–14
posted/latest change 2011-02-21
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Kulturdepartementet