Details for a source

Sources > Source
title Lag (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2007:258
release year 2007
link http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2007:258
posted/latest change 2011-02-21
number of terminological entries 8
 
publisher
organisation Försvarsdepartementet