Details for a source

Sources > Source
title Förordning (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1998:1355
release year 1998
link http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:1355
posted/latest change 2011-02-21
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Näringsdepartementet