Details for a source

Sources > Source
title Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2006:544
release year 2006
link http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2006:544
posted/latest change 2011-02-21
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Försvarsdepartementet