Details for a source

Sources > Source
title Kungörelse (1959:467) angående godkännande av godsbehållare för transport under tullförsegling
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1959:467
release year 1959
link http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1959:467
posted/latest change 2011-02-21
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Finansdepartementet S7