Details for a source

Sources > Source
title Förordning (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2010:2008
release year 2010
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:2008
posted/latest change 2011-02-21
number of terminological entries 4
 
publisher
organisation Miljödepartementet