Details for a source

Sources > Source
title Förordning (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 1998:965
release year 1998
link http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:808
posted/latest change 2011-02-07
number of terminological entries 8
 
publisher
organisation Miljödepartementet