Details for a source

Sources > Source
title Förordning (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal
shorter title Förordning om behörigheter för sjöpersonal
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number SFS 2007:237
release year 2007
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1989:41
place Bilaga
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2011-02-07
number of terminological entries 11
 
publisher
organisation Näringsdepartementet