Details for a source

Sources > Source
title Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number 2010:1011
release year 2010
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:1011
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2011-02-07
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Försvarsdepartementet