Details for a source

Sources > Source
title Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number 2010:948
release year 2010
link http://www.lagboken.se/files/SFS/2010/100948.PDF
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2011-02-07
number of terminological entries 5
 
publisher
organisation Miljödepartementet