Details for a source

Sources > Source
title Vägsäkerhetslag (2010:1362)
superior title Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
document number 2010:1362
release year 2010
link http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:1362
secretariat comment Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
posted/latest change 2011-02-07
number of terminological entries 3
 
publisher
organisation Näringsdepartementet