Details for a source

Sources > Source
title Miljön i ett utvidgat EU – Betänkande av Kommittén om EU:s utvidgning
superior title Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
document number SOU 1997:149
release year 1997
link http://www.regeringen.se/content/1/c4/27/08/355baa25.pdf
place Ordförklaringar, s. 188–189
posted/latest change 2011-01-20
number of terminological entries 1
 
publisher
organisation Miljödepartementet